Futbolcu Menajerlerimiz ve transfer hizmetlerimiz

0
futbol menajerleri

profesyonel futbol menajerleri

Lisanslı Futbolcu Menajerleri olarak hizmetlerimiz

Profesyonel futbolcuların sportif ve kişisel gelişimlerinin desteklenmesi, türkiye’de en iyi kariyer hedeflerinin belirlenmesi ve doğru seçimler yapmaları için desteklenmesi, kulüplere tanıtılması, Transfer görüşmeleri yapılması, Kontrat  çalışmaları, hukuki destek ve Transfer Sonrası hizmetler, Reklam & Sponsorluk  çalışmaları…

Geniş bağlantı ağımız sayesinde, yurtiçi ve yurtdışında ilişkiler kurarak futbolcuları temsil ediyoruz. Futbolcular ve Kulüpler Lisanslı Futbolcu Menajerleri ile çalışması faydalıdır. Profesyonel futbolcu Menajerleri olarak amacımız aynı zamanda futbolcuların arkalarında bir kuvvet, partner ve dost olarak çalışmaktır.

En büyük görev Futbolcuya düşüyor…. 
“Kariyerini teslim edeceğin ve güvenebileceğin kişiyi iyi seç!”

BEST SCORE futbolcu menajerleri  TFF tarafından tavsiye edilen Standart Temsilci Sözleşmesini  (TFF Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatını kullanmaktadır. Sözleşme basittir ve 2 önemli nokta vardır.

  • Sözleşme süresi en fazla 2  senelik bir süre için yapılabilinir
  • Menajer Komisyonu genelinde % 10  civarıdır

Futbolcu Temsilcileri Talimatı TFF.org

Madde 15: Temsilci Sözleşmesi

(1) Futbolcu temsilcisi, temsil ettiği kulüp veya futbolcu ile yazılı bir sözleşme yapmak zorundadır.

(2) Reşit olmayan futbolcuların futbolcu temsilcileri ile yaptıkları sözleşmelerin geçerliliği yasal temsilcilerinin bu sözleşmeyi imzalamalarına bağlıdır.

(3) Sözleşme, en fazla iki senelik bir süre için yapılabilir bununla birlikte süresinin sonunda tarafların yazılı mutabakatı ile en fazla iki senelik bir süre için daha uzatılabilir Sözleşmenin süresinin bitiminde kendiliğinden uzayacağına dair hükümler geçersizdir. Taraflar sözleşmesel ilişkilerini devam ettirmek isterlerse süresi iki yılı geçmeyen yeni bir sözleşme yapmak zorundadırlar.

(4) Temsilci sözleşmesi tarafların isimlerini, sözleşme tarihini, süresini, temsilcinin ücretini, ödeme koşullarını, futbolcu temsilcisinin edimlerini ve tarafların imzalarını ihtiva etmek zorundadır.

(5) Futbolcu temsilcileri TFF tarafından hazırlanan ve tavsiye edilen Standart Temsilci Sözleşmesi’nden (Ek-2) yararlanabilirler.

(6) Futbolcu temsilcisine yapılacak ödemeler doğrudan temsil ettiği futbolcu veya kulüp tarafından yapılır. Futbolcu Temsilcisi’nin temsil etmediği taraftan ücret alması yasaktır. Bununla beraber temsilcinin bir futbolcuyu temsil etmesi halinde temsile konu işlemlerin tamamlanmasından sonra futbolcu kendisi adına futbolcu temsilcisine ödeme yapılması için kulübe yazılı bir muvafakat verebilir. Futbolcu adına gerçekleştirilen ödeme, futbolcu ile temsilci arasında imzalanmış olan sözleşmeye uygun olarak yapılır.

(7) Sözleşmenin asgari üç nüsha olarak düzenlenmesi ve tümünün taraflarca imzalanması şarttır. Birer nüsha taraflarda kalmak kaydıyla diğer nüshanın sözleşmenin imzalanmasından itibaren en geç 30 gün içinde tescil için TFF’ye sunulması şarttır. Sözleşme yapılan kulüp veya futbolcunun yabancı olması halinde sözleşme 4 nüsha olarak imzalanır ve 4. nüsha sözleşme yapılan kulüp veya futbolcunun tescilli olduğu ulusal federasyona sunulmalıdır.

Madde 16: Temsilcinin isminin Müzakerelerine Katıldığı Sözleşmede Belirtilmesi

Futbolcu temsilcisinin katıldığı görüşmeler neticesinde bir transfer sözleşmesi veya profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalanırsa, söz konusu sözleşmede temsilcinin ismi ve sıfatı açıkça belirtilmelidir.

Madde 17: Ücret

(1) Futbolcu temsilcisine ödenecek ücret tutarının ve ödeme koşullarının sözleşme ile belirlenmesi zorunludur.

(2) Sözleşmede hüküm bulunmaması halinde futbolcu adına hareket eden futbolcu temsilcisinin ücreti futbolcunun yıllık taban brüt geliri üzerinden hesap edilir. Söz konusu yıllık taban brüt gelirin hesabında diğer kazandırmalar (taşınır veya taşınmazların karşılıksız kullandırılması ya da mülkiyetlerinin nakli), başarı primleri veya bonus ya da imtiyaz gibi garanti edilmemiş olan menfaatler dikkate alınmaz.
Futbolcu menajerlik şirketimiz

Futbolcu olarak kendini iyi tanıtman gerekir!

Futbolcu Menajeri arıyorum diyorsan bilgilerini bize gönder.
Isim, doğum tarihin, mevkin, son kulüpler, güncel kulüp vs …

Email: team@best-score.com

-

WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner